Summary

This course emphasizes the theoretical and practical aspects of laboratory microbial fermentation and scale-up. Participants will get hands-on experience setting up and monitoring fermentors, as well as conducting practical experiments that include the effects of medium components on cell density, mixing, aeration, and oxygen mass transfer in fermentation systems, analysis and control of key parameters for product optimization, and computer control of fermentation. The laboratory work will be supported by presentations and discussions on the fundamentals of microbial culture, aseptic techniques, kinetics of fermentation, recombinant microorganisms, scale-up strategies, downstream processing,  and economic considerations.

Approximately 70% of the time is spent in lecture and 30% is in the laboratory. The language of workshop is English.

Özet

Bu eğitim, laboratuvar ve daha büyük ölçekli mikrobiyal fermantasyonun teorik ve pratik yönlerini içermektedir. Katılımcılar, fermentörlerin kurulumu ve takip edilmesi aşamalarını birebir deneyimleyecekler; ayrıca fermantasyon sistemlerinde ortam bileşenlerinin hücre yoğunluğuna etkisi, karıştırma, havalandırma, oksijen kütle transferi gibi ürün optimizasyonu parametrelerinin kontrol ve analizine yönelik pratik deneyler yapacaklar ve bilgisayar kontrollü fermantasyonu göreceklerdir. Laboratuvar uygulamaları mikrobiyal kültür, aseptik teknikler, fermantasyon kinetiği, rekombinant mikroorganizmalar, ölçek büyütme stratejileri, üretim sonrası işlemler ve ekonomik kaygılar konularında sunum ve tartışmalarla desteklenecektir.

Eğitim süresinin yaklaşık %70’i ders %30’u laboratuvar çalışmaları olarak planlanmıştır. Eğitim dili İngilizce'dir.

Details

 • When

 • Monday, May 30, 2016 to Friday, June 3, 2016

 • Where

 • Akdeniz University Campus
  Faculty of Engineering
  Food Engineering Department 

 • Planner

 • LEON Congress & Events Co.

 • Head of Workshop

 • Irfan Turhan, PhD.